งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ ครั้งที่ 26

ลงทะเบียนเข้าชมงาน

Group Visitor Registration

Dear valued visitors,

We have closed our visitor pre-registration. Please go to Hall 104, BITEC, Bangna (Walk-in visitor Registration Counter) to fill in the registration form at exhibition entrance during the opening period of the show from 5 - 8 September 2018, 10.00 - 18.00 Hrs.

On behalf of the organiser and the exhibitors, it's our great pleasure to welcome you to Food & Hotel Thailand(FHT) 2018

Yours sincerely,
Food & Hotel Thailand Team


Product Highlights

** เป็นงานเจรจาธุรกิจทั้ง 4 วัน
** ผู้เข้าชมงานควรมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าชมงาน