Webinars

Upcoming Webinars:

FHT x TSF Webinar: Mega Trends เชนร้านอาหารยุค Next Normal

Date: 10th November 2021, 09.00-12.00 hrs. (GMT +7), Zoom

ประเด็นในการเสวนา

 • กลยุทธ์การอยู่รอดและเติบโตของเชนร้านอาหารที่เราต้องเลียนแบบ
 • การบริหาร Omni Channel (Food Store vs Food Delivery) ในยุคหลัง COVID
 • Cloud Kitchen ทางรอด หรือ ทางเลือก ธุรกิจร้านอาหาร
 • ทำไมร้านอาหาร SME ควรต้องโตเป็นเชนให้แข็งแกร่งก่อนก้าวสู่แฟรนไชส์
 • Mega Trend ธุรกิจร้านอาหาร 2022

Brought to you by:

FHT x TSF Webinar: บทบาทของแผนกแม่บ้านต่อการฟื้นฟูสถานการณ์การท่องเที่ยว

Date: 10th November 2021, 10.00-12.00 hrs. (GMT +7), Zoom

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ห้ามพลาดงานสัมมนาและเวิร์คชอปดีๆ ในงาน FHT x TSF จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “บทบาทของแผนกแม่บ้านต่อการฟื้นฟูสถานการณ์การท่องเที่ยว“ (Housekeeping Role in Tourism Revitalisation) โดยความร่วมมือกับหน่วยงานขององค์กรเอกชน โดยเชิญผู้บริหารที่อยู่ในแผนกแม่บ้าน โรงพยาบาล และ ซักอบรีด มาเสนอแนะ พูดคุยแนะนำขั้นตอน ขบวนการ การจัดการ และการบริหาร เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแผนงานแม่บ้าน

Brought to you by:

FHT x TSF Webinar: ปิดความเสี่ยงอย่างไร..ในการทำธุรกิจส่งออก

Date: 10th November 2021, 15.00-17.00 hrs. (GMT +7), Zoom

หัวข้อบรรยาย:

 • ขั้นตอนการส่งออก
 • การบริหารจัดการเงินในธุรกิจส่งออก
  • แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเพื่อการส่งออก
 • วิธีการชำระเงิน
 • การป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ
  • ความเสี่ยงจากการเลือกวิธีการชำระเงิน
  • ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าส่งออก
  • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

Brought to you by:

FHT x TSF Webinar: ศิลปะการจัดตกแต่งอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

Date: 11th November 2021, 9.30-12.30 hrs. (GMT +7), Zoom

สัมมนานี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับ food stylist และเทคนิคการจัดตกแต่งอาหาร ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปพัฒนาปรับเปลี่ยนหน้าตาการจัดจานอาหารที่ร้านอาหาร หรือในธุรกิจของคุณ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า ยกระระดับอาหารให้ดูสวยงามมากขึ้น ทันยุค ทันสมัย ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มราคา ตอบสนองความต้องการของตลาดและของผู้บริโภค

Brought to you by:

FHT x TSF Webinar: การลดการแพร่กระจายโรค COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี UVGI Very High Energy และ Negative Ions

Date: 11th November 2021, 14:00‐16:30 hrs. (GMT +7), Zoom

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ ธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ Chain Restaurant ธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์ ร้านเสริมสวยและร้านนวดสปา ห้ามพลาดงานสัมมนาจาก LEAFPOWER ที่จะนำเสนอแนวทางการลดการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 และการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ

Brought to you by:

Past Webinars:

Wellness วิถีไทย : ต้านภัยโควิด - 19

Date: 8th September 2021, 09.00-12.00 hrs. (GMT +7), Zoom

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ธุรกิจนวดและสปาจะพัฒนาไปอย่างไรในวิถี new normal รวมถึงบทบาทของการแพทย์แผนไทย เพื่อการนำภูมิปัญญาตามวิถีไทยมาใช้ภายใต้หลักการ "สุขภาพดี วิถีไทย ห่างไกลโควิด" ร่วมหาคำตอบได้ในสัมมนา "Wellness วิถีไทย : ต้านภัยโควิด - 19" โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสปาและการแพทย์แผนไทย จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย (Thai Spa Operators Association)

จัดโดย

สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ทางเลือกของผู้บริโภคยุคใหม่

Date: 8th September 2021, 14.00-15.30 hrs. (GMT +7), Zoom

วิถีชีวิตแบบคนเมืองสมัยใหม่ ที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ถูกตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูง การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการจึงสำคัญต่อสุขภาพ และจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ที่เพียงพอในการเลือกซื้อเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

"สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ทางเลือกของผู้บริโภคยุคใหม่" จึงเป็นสัมมนาสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าอาหาร พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น

จัดโดย

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์..สำหรับผู้สูงอายุ

Date: 9th September 2021, 10.00-11.45 hrs. (GMT +7), Zoom

ปัจจุบันปัญหาความไม่สะดวกในการใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้สูงอายุพบว่ามีหลากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาจากการดึงเปิด, ฉีกบรรจุภัณฑ์, การหมุนเปิด-ปิดฝาขวด, ฉลากบรรจุภัณฑ์ไม่ชัดเจน จึงเกิดแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังกล่าว และออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ นำมาสู่สัมมนาที่ชื่อว่า "นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์..สำหรับผู้สูงอายุ" โดยวิทยากร คุณบุษกร ประดิษฐนิยกูล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

จัดโดย

Kombucha Workshop: A Journey to Wellness and Business

Date: 31th July 2021, 10.00-11.30 hrs. (GMT +7), Zoom

 • Learn how to brew kombucha at home
 • How to choose good ingredients for kombucha
 • How to start Kombucha homemade and modern trade business

"The State of ASEAN Hospitality & Future Tourism Trends"

Date: 8th July 2021, 13.00-15.00 hrs. (GMT +7), Zoom

The Covid-19 crisis has impacted global tourism. Where does each ASEAN country stand in terms of recovery? Does domestic tourism generate enough revenue for hotels to survive? How have hotels adjusted to make the best of this situation and what is a realistic timeline for inbound tourism to recover?

Coffee Flavorist Introduction

FHT X SOCOF invites you to join an online workshop "Coffee Flavorist Introduction", the basic story of the modern coffee that you need to know! Join in on a new world coffee experience that is full of freshness and flavor. That will make you experience a difference over caffeine.

Adjust Business Strategies to Generate Sales with “Data Driven Marketing”

Date: 4th March 2021, 14.00-15.30 hrs. (GMT +7), Zoom

The seminar is packed with experts in CRM and online marketing. As well as restaurant and bakery business owners who will share experiences and good ideas to apply to your business.

Episode#4: Minimize Cost, Maximize Business Opportunity and Save Our Planet

Date: 25th June 2020, 14.00-15.30 hrs. (GMT +7)

Let's discover Win-Win solutions: how to minimize cost from food waste, while creating business opportunity and supporting society & environment.

Episode#3: Maximizing MICE: Winning the Thai & International MICE Business in a Post Covid-19 World

You will find answers and ways to increase revenue for hotels, restaurants from meetings, conferences and seminars.

 • Using Innovation to Bring Events Back to Thailand
 • What to prioritize, who to target and how to manage MICE, with insights, opinions and toolkits to ensure your venues get booked as quickly as possible
 • How to attract trade visitors for trade exhibitions
 • Policies to stimulate the market
 • Policies to promote rehabilitation measures that stimulate domestic meetings

Episode#2: Safety First: What Hotel & Restaurant Guests Want from You

Learn what you need to know to provide guests with the safest possible service and maintain an outstanding reputation to create confidence and attract business, featuring:

 • Food Safety & Hygiene Guidelines for Kitchens and Restaurants
 • Case Study
 • Bouncing Back in the Restaurant Business

Episode#1: Targeting First Movers Online: Thai and Asian Travelers

How will the Hotel Industry recover after the worldwide pandemic that has put a stop to tourism?

At recovery, tourist numbers will drop, yet supply will remain the same. So, how will travel change and what can hotels do to win over guests after Covid-19?